DARMOWA DOSTAWA!!!

Regulamin

Regulamin sklepu:

§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.mytissu.pl (dalej „Sklep”).
 2. Administratorem i właścicielem Sklepu jest:
  TISSU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie, Plac Zamkowy 24A/1B, 55-200 Oława; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576635, NIP: 912-187-96-74, REGON: 362706863  konto:
  ING Bank Śląski PLN 22 1050 1575 1000 0090 3231 1780
  ING Bank Śląski EUR 21 1050 1575 1000 0090 3231 1798
 3. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.mytissu.pl.
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Towary są wytwarzane ręcznie. Ze względu na swoją unikatowość poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. Wszelkie szczegółowe informacje o towarach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie Tissu.
 6. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, pod adresem e-mail: bok@mytissu.pl

§2
WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).
 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
 4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.mytissu.pl wybrać link „Zerejestruj się”, a następnie podać swój email oraz hasło.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 4 na podany przez Klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto w Sklepie. Po kliknięciu w link aktywacyjny Klient zostanie przekierowany na stronę logowania. Po zalogowaniu się w Sklepie poprzez wpisanie loginu i hasła, Klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując imię i nazwisko, telefon oraz adres.
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 7. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

§3
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 14, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 2. Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam”, wskazując jednocześnie sposób płatności i dostawy oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia oraz adres dostawy.
 3. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów bez rejestracji składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie”, wskazując sposób płatności i dostawy oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, telefon, adres oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia oraz adres dostawy. Dokonując zakupów bez rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu Sklepu.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Klienta.
 5. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez Klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji (zakupy przez rejestrację) lub składania zamówienia (zakupy bez rejestracji) wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z treścią niniejszego regulaminu, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia
 6. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

§4
CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi już wszystkie opłaty.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, przelewem online za pośrednictwem serwisu PayPal, przelewem online za pośrednictwem serwisu PayU
 6. Płatności można również realizować kartami płatniczymi:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. Sklep Tissu na życzenie Klienta dołącza rachunek do zamówienia.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 5
TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta.
 2. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 48h od daty złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. Sklep Tissu zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronie polegających na niewłaściwych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
 5. Sklep realizuje zamówienia na terytorium krajów Unii Europejskiej i krajów z poza Unii.
 6. Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost.

§6
REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Tissu objęte są gwarancją producenta. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa reklamacji, Klient powinien poinformować Sklep wysyłając maila na adres: bok@mytissu.pl załączając wypełniony Formularz Reklamacji
 3. Wraz z wydrukowanym formularzem prosimy o odesłanie towaru na adres:
  TISSU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie,
  Plac Zamkowy 24A/1B, 55-200 Oława
 4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep Tissu zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji.
 7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

§7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa zwrotu, powinni Państwo poinformować Sklep Tissu wysyłając maila na adres: bok@mytissu.pl z załączonym Formularzem Zwrotu.
 3. Towar wraz z wydrukowanym formularzem oraz dowodem zakupu, należy niezwłocznie odesłać na adres: TISSU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie, Plac Zamkowy 24A/1B, 55-200 Oława.
 4. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu towaru na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.
 5. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 6. Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi konsument.

§8
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest TISSU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie, Plac Zamkowy 24A/1B, 55-200 Oława.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1781 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Przy składaniu zamówienia oraz rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych w Sklepie, świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
 8. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.
 9. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Witrynę na zasadach opisanych w odrębnej zakładce – Polityka prywatności.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej www.mytissu.pl
 4. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Regulamin karty podarunkowej:

§1
DEFINICJE

 1. Wydawca – Tissu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie, Plac Zamkowy 24A/1B, 55-200 Oława, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576635, NIP: 912-187-96-74, REGON: 362706863.  
 2. Karta Podarunkowa – bon towarowy w postaci elektronicznej lub fizycznej w formie papierowej, uprawniający do realizacji go w Sklepie Internetowym www.mytissu.pl.
 3. Nabywca – osoba nabywająca Kartę Podarunkową. 
 4. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej. 
 5. Sklep internetowy – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.mytissu.pl.
 6. Towar – wszelkie towary zakupione w sklepie internetowym www.mytissu.pl.
 7. Unikatowy Kod – kod wielokrotnego użytku o wartości 50 zł i jego wielokrotności.

§2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Poniższy regulamin określa warunki wydawania oraz zasady korzystania z Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, wraz ze wskazaną na niej kwotą zadeklarowaną przez Nabywcę, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Internetowym www.mytissu.pl.

§3
WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Karta Podarunkowa, w postaci Unikatowego Kodu lub Unikatowych Kodów (w zależności od wybranej ilości Kart Podarunkowych) dostarczana jest po dokonaniu zakupu Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na wskazany w zamówieniu adres e-mailowy. 
 2. W przypadku chęci otrzymania przez Nabywcę Karty Podarunkowej w formie papierowej Nabywca zobowiązany jest wskazać adres, na który ma zostać dostarczona Karta Podarunkowa. 
 3. Warunkiem wydania Nabywcy Karty Podarunkowej jest opłacenie zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym.

§4
REALIZACJA KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Karta Podarunkowa realizowana jest w Sklepie Internetowym bezpośrednio po otrzymaniu Unikatowego Kodu lub Unikatowych Kodów o wartości zakupionej Karty Podarunkowej. 
 2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.
 3. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi, ani wymianie na środki pieniężne. 
 4. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej (12 miesięcy), płatność nie może być zrealizowana. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 5. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej wartość zakupionej Karty Podarunkowej pozostanie niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

§5
ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w Sklepie Internetowym z wykluczeniem towarów wskazanych jako „wyprzedaż”.  
 2. W Sklepie Internetowym Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie otrzymanego Unikatowego Kodu lub Unikatowych Kodów przy zakupach podczas składania zamówienia,  wartość koszyka obniży się o kwotę z Karty Podarunkowej. 
 3. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych lub do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej. 
 4. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej kartą płatniczą, kredytową lub przelewem. 
 5. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie Podarunkowej i może zostać wykorzystana przy dokonaniu kolejnych zakupów. 

§6
ODMOWA REALIZACJI KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Wydawca może odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
  – gdy przedłożony Unikatowy Kod Karty Podarunkowej nie jest autentyczny;
  – braku środków na Karcie Podarunkowej;
  – upływu ważności posiadanej Karty Podarunkowej;
  – braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny. 
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej z powodów technicznych znajdujących się po stornie Wydawcy, wypłaci on jej Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnej wartości posiadanej przez niego Karty Podarunkowej.

§7
ZWROT TOWARÓW

 1. Towary nabyte w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa. 
 2. W przypadku zwrotu przez Nabywcę towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.

§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE DOTYCZĄCE KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Reklamacje dotyczące wydania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 pkt. 1, z dopiskiem “Karta Podarunkowa – reklamacja” lub e-mailem na adres: bok@mytissu.pl.
 2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie Wydawcy odpowiedzi oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.mytissu.pl
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia Nabywców Kart Podarunkowych już wydanych i Użytkowników z takich Kart Podarunkowych korzystających.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia na stronie internetowej www.mytissu.pl

Regulamin opinii w sklepie internetowym:

§1.1.

Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

§1.2.

Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email
z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

§1.3.

Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

§1.4.

Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

§1.5.

Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

§1.6.

Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

§1.7.

Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora

Darmowa dostawa

do każdego zamówienia

Szybka wysyłka

Wysyłka w ciągu 24h

Bezproblemowe zwroty

Zwrot do 30 dni